Mijn verhaal

samet-oprechtinzorg-zwarteoutfit

Over mij

Samet Gürler, zorgspecialist onder de naam ‘Oprecht in Zorg’, omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de mens achter de zorgbehoefte. Ik ben steeds op zoek naar wat iemand zelf kan en waar ik kan ondersteunen zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Niet ik heb alle wijsheid in pacht maar een cliënt weet vaak zelf heel goed waartoe hij in staat is. Na verschillende opleidingen binnen de detailhandel heb ik mij gericht op de zorg, waarvoor ik ook verschillende diploma’s en certificaten behaald heb.

Na expertise te hebben opgebouwd in verschillende takken van de jeugdzorg, zoals open-, besloten-, gesloten jeugdzorg en jeugd-TBS wilde ik mijn horizon verbreden door ook met andere doelgroepen te werken. Ook in de verstandelijk gehandicaptenzorg, (jeugd-)psychiatrie en ouderenzorg bied ik graag mijn diensten aan.

Als zelfstandig ondernemer spring ik in of bij wanneer er hoge nood rondom een groep cliënten of cliënt als individu ontstaat. Daarnaast heb ik veel oog voor teamprocessen, hecht ik grote waarde aan een professionele aanspreekcultuur en zoeken naar gezamenlijk belangen. Voor zowel ad hoc en losse diensten als opdrachten op projectbasis ben ik beschikbaar.

samet-oprechtinzorg-certificaten

Certificaten

  • Trauma sensitieve ondersteuning.
  • Beroepscode, -ethiek en tuchtrecht.
  • Omgaan met geneesmiddelen.
  • Signaleren en Handelen bij Loverboy-problematiek.
  • Geweldloos verzet.
  • Richtlijn kindermishandeling.
  • Verdieping systeemgericht werken.
  • Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Bedrijfshulpverlening; brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp inclusief AED.
  • Basismethodiek You Turn (het sociaal competentie model).

Contact opnemen?

Heeft u interesse in één van mijn diensten of wilt u gewoonweg contact opnemen? Stuur mij een e-mail via samet@oprechtinzorg.nl of klik op de onderstaande knop.

Mailen